O úřadu
   Úřední deska
   Kontakt
   O úřadu ...

JUDr. Roman Chaloupka, Ph.D., je soudním exekutorem Exekutorského úřadu Mělník jmenovaným Ministrem spravedlnosti České republiky již od 1.9.2001, tedy od samého počátku účinnosti zákona o soudních exekutorech. Svou činnost vykonává po celém území České republiky. Činnost soudního exekutora zahrnuje jak samotnou exekuční činnost, tak i tzv. další činnost exekutora.

V rámci exekuční činnosti soudní exekutor pověřený provedením exekuce provádí exekuce způsoby stanovenými v zákoně (exekučním řádu). V případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky lze provést exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem podniku. V případě exekuce ukládající jinou povinnost, provede se exekuce vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. Rovněž lze provést exekuci prodejem zástavy.

V rámci tzv. další činnosti exekutora může exekutor poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, ale i v souvislosti s exekuční nebo další činností exekutora.

Rovněž může exekutor sepisovat veřejné listiny např. exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci. 

V souvislosti s nařizováním exekucí je častou praxí i vyhotovování návrhu na nařízení exekuce pro oprávněného (věřitele) soudním exekutorem.


(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ